Voor het intercollegiaal overleg en de dienstregeling is de praktijk verbonden aan het TZD, Tandartsvereniging Zuidwest Drenthe en tandartsspoedpraktijk te Zwolle, Tevens zijn we lid van het KNMT, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde en aangesloten bij de klachtenregeling van het KNMT. Daarnaast onderhouden wij een intensieve samenwerking met kaakchirurgen, orthodontisten en een tandtechnisch laboratorium.

www.wza.nl
www.tlnn.nl
www.knmt.nl
www.infomedics.nl
www.uwnota.nl
www.vergelijkmondzorg.nl
www.allesoverhetgebit.nl
www.tandartsspoedpraktijk.nl/zwolle/ 
www.makzmondzorg.nl (Let op afwijkende vergoedingsregeling. Informatie vindt u op de MAKZ mondzorg website onder het kopje "Ja! uw zorg wordt vergoed".)